வடகம் வத்த குழம்பு- vadagam vatha kulambu

வடகம் வத்த குழம்பு| vadagam vatha kulambu

வடகம் வத்த குழம்பு| vadagam vatha kulambu

onion vadagam vatha kuzhambu / Vengaya vadagam vatha kuzhambu

Ingriedients. Vengaya vadagam / onion vadagam small onion(chinna vengayam) – 15 PULI PASTE(Tamarind ) – nellikkai alavu manjal thool (turmeric )- 1/2 spoon malli thool(thaniya powder) – 2 spoon milagai thool(red chilli powder) – 1 spoon perungayam powder(asafoetida powde) – 1/4 spoon nalla ennai( Gingelly Oil) – 5 spoon kadugu(Mustard ) – 1/4 spoon vendhayam Fenugreek seeds) – 1/4 spoon karuveppilai( Curry leaves) uppu / salt – 2 spoon vellam – 2 spoon

Category: Veg,சமையல்
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *