உரலில் இடித்து அம்மியில் அரைத்து மண் சட்டியில் வைத்த கருவாட்டுக் குழம்பு | Karuvattu Kuzhambu

Category: Veg,சமையல்
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *